Penguin Cold Caps

סיפורה של קתי

זה איפשר לי לשמור על כבודי ועל ההערכה העצמית שלי.

גיליתי על Penguin Cold Caps והיו לי אחד-עשר מהם בזמן לטיפול הראשון שלי. אנחנו שומרים אותם במקפיא בבית ומעבירים אותם בשתי צידניות (על גלגלים) עם קרח יבש. הם נשארים קפואים מאוד עם הקרח היבש.

איבדתי שיער ברגליים, מתחת לזרועות, שיער אף וריסים, אבל עדיין יש לי ראש מלא בשיער. רק עוד שלושה טיפולים ואני מקווה שאני אסיים! זה באמת מדהים ואפשר לי לשמור על כבודי ועל ההערכה העצמית שלי.