Penguin Cold Caps

סיפורה של בוניטה

הרגשתי פרואקטיבית בטיפול בעצמי.

אין לי מילים לתאר כמה הצלת השיער שלי השפיעה עלי לטובה. הרגשתי פרואקטיבית בטיפול בעצמי. אפילו בימים הגרועים ביותר יכולתי להסתכל על ההשתקפות שלי ולראות אותי. אני יודעת שזה היה שווה כל אגורה. אני אוהבת את מה ש-Penguin Cold Caps עשו בשבילי.