Penguin Cold Caps

סיפורה של ליסה

ידעתי שזה קרב חיי ורציתי את הפרטיות שלי.

התחלתי לעשות מחקר ואז גילינו את Penguin Cold Caps. לאחר מספר שיחות דוא"ל וטלפון עם נציג בשירות הלקוחות, היינו בטוחים שזו הדרך. היום, כחודש וחצי לאחר הטיפול, אני יכולה לומר בגאווה שעדיין יש לי את כל השיער!